Library

Obecná knižnica Víťaz

Remeselný dom 40
Víťaz 082 38

Phone: +421917351983


Zodpovedná a kontaktná osoba: Galdunová, Lucia, obecný knihovník - vedúca knižnice

Právna forma: Príspevková organizácia

Powered by Koha